Aktuálně z DSFM

archív aktualit

 • Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o. děkuje Moravskoslezskému kraji za podporu

  Dovolte, abychom Vás informovali, že v roce 2017 nás Moravskoslezský kraj podpořil prostřednictvím dvou projektů v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017". https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-90697/ Věnovaná finanční podpora byla použita na pořízení sprchovacího vozíku Carevo od firmy ArjoHuntleigh, 1 lůžka Latera Thema a na vzdělávání pracovníků. Díky možnosti realizovat  předložený projekt bylo podpořeno naplňování potřeb uživatelů námi poskytované sociální služby, v oblasti hygieny  a mobility s důstojností a citlivostí. Díky pořízeným pomůckám můžeme  naplňovat potřeby bezpečí  a jistoty, pohodlí. Můžeme podpořit i minimální schopnost samostatnosti při hygieně a také zajištění základní péče o uživatele, který je plně imobilní. To vše je velmi důležité. Oblast hygieny pro uživatele, který je bezvládný, odkázaný  na pomoc...

  Publikováno: 12. 01. 2018

  Číst dál...

Rozcestník: Domov pro seniory Frýdek-Místek

Domov pro seniory

 

Našim posláním je poskytnout uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, pomoc a péči přiměřeně jejich potřebám.

Cílem našich služeb je: 

 • Spokojený uživatel. Toho chceme dosáhnout prostřednictvím poskytování služeb, které jsou individuálně přizpůsobené potřebám našich uživatelů ve všech oblastech:
  • péče o vlastní osobu, 
  • hygieny, 
  • stravování, 
  • spánku a bydlení, bezpečí a jistoty, 
  • společenského kontaktu, 
  • obstarávání osobních záležitostí, 
  • udržování vlastních schopností a trávení volného času.
 • Dosažení u uživatelů pocitu skutečného domova v našem zařízení. 
 • Udržení či zlepšení stávající míry soběstačnosti uživatelů, prostřednictvím vedení k samostatnosti a aktivizačních činností.

 


Zřizovatelem našeho domova pro seniory je Statutární město Frýdek-Místek.

Své služby poskytujeme 196 uživatelům, a to ve dvou budovách.

 

Více o obou službách se dozvíte v sekci Poskytované služby a Informace o přijetí.

 

výběr fotografií z domova seniorů