Rozcestník: Domov pro seniory Frýdek-Místek

Domov pro seniory

Našim posláním, v rámci poskytované služby domov pro seniory, je vytvořit pro naše uživatele skutečný domov, kde se budou cítit příjemně a bezpečně. 

Cílem našich služeb je vytvořit pro uživatele prostředí, ve kterém se nebudou cítit jako v poslední fázi svého života, ale bude pro ně novým začátkem, kde bude ještě moci prožít něco nového nebo se vrátit k zájmům, které musel pro svou závislost na péči druhé osoby opustit. Je jím také zmírnění utrpení, snižování negativního vlivu onemocnění a podporu zachování pocitu vlastní důstojnosti uživatele. Samozřejmostí je pak uspokojení potřeb uživatele sociálních,kulturních, společenských a duchovních, zdravotních a ošetřovatelských. Usilujeme o spokojenost, seberealizaci a co nejvyšší možnou míru soběstačnosti uživatelů. 

Odlehčovací služba

Naším posláním, v rámci odlehčovací služby, je komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tímto poskytnout pomoc fyzické osobě, která poskytuje péči takto potřebné osobě v jejím přirozeném prostředí, aby si mohla odpočinout, naplnit vlastní potřeby apod..

Cílem odlehčovací služby je v rámci pobytové služby poskytnout potřebnou pomoc a péči uživatelům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí a umožnit tak pečující osobě nezbytný odpočinek a zároveň dosažení uspokojení potřeb uživatelů v biopsychosociální a duchovní komplexnosti v souladu s jejich právy a svobodami.

Odlehčovací službu poskytujeme v rámci 2 objektů zařízení. Vzhledem k charakteru zařízení je poskytnutí této služby vždy dáno aktuálními možnostmi DS.


Zřizovatelem našeho domova pro seniory je Statutární město Frýdek-Místek.

Své služby poskytujeme 196 uživatelům, a to ve dvou budovách a v rámci dvou různých pobytových forem sociálních služeb: domova pro seniory (194 uživatelů) a odlehčovací služby (2 uživatelé).

 

Více o obou službách se dozvíte v sekci Poskytované služby a Informace o přijetí.

 

výběr fotografií z domova seniorů