Skutečná měsíční úhrada je odvozena od počtu kalendářních dní v daném měsíci. Celková denní úhrada se stanoví ze součtu úhrad za poskytnutí ubytování a stravy.

Dle ustanovení § 73, odst. 3. Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Jestliže by uživateli po úhradě stanovených nákladů na ubytování a stravu nezůstalo alespoň těchto 15 %, bude úhrada uživatele přiměřeně krácena.

U uživatelů, kteří jsou příjemci Příspěvku na péči, se úhrada za péči stanoví v přiznané výši příspěvku.

 

  1. Úhrady za poskytnutí ubytování

a) DS budova - 28. října

Ubytování (Kč/den)

1. 1 lůžkový pokoj

186

2. 1 lůžkový pokoj s balkonem/terasou

196

3. 2 lůžkový pokoj

168

4. 2 lůžkový pokoj s balkonem

178

5. 3 lůžkový pokoj

166

 

b) DS budova - Školská

Ubytování (Kč/den)

1. 2 lůžkový pokoj

146

2. 3 lůžkový pokoj

136

3. 4 lůžkový pokoj

136

 

  1. Úhrady za poskytnutí stravy

  1. Strava racionální (běžná), šetřící

 

 

cena v Kč

Potraviny

95

Provozní náklady

66

Cena celkem

161

 

  1. Strava diabetická, diabetická/šetřící, výživná

 

 

cena v Kč

Potraviny

105

Provozní režie

65

Cena celkem

170

 

  1. Strava ½ porce + sipping racionální, šetřící

 

 

cena v Kč

Potraviny

109

Provozní režie

52

Cena celkem

161

Zahrnuje čaj, půl porce hlavních jídel a sipping (výživový doplněk stravy Nutridrink).

Tato strava je určena pro uživatele, kteří nejsou schopni přijímat potřebné základní živiny a energii v běžném objemu stravy.

 

  1. Strava ½ porce + sipping diabetická, diabetická/šetřící, výživná

 

 

cena v Kč

Potraviny

119

Provozní režie

51

Cena celkem

170

Zahrnuje čaj, půl porce hlavních jídel a sipping (výživový doplněk stravy Diasip/Cubitan).

Tato strava je určena pro uživatele, kteří nejsou schopni přijímat potřebné základní živiny a energii v běžném objemu stravy.

 

  1. Měsíční úhrady za poskytnutí ubytování a stravy racionální, šetřící a stravy ½ porce + sipping racionální, šetřící

 

a) DS budova - 28. října

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč
(30 dní celkem)

1. 1 lůžkový pokoj

186

161

347

10410

2. 1 lůžkový pokoj s balkonem/terasou

196

161

357

10710

3. 2 lůžkový pokoj

168

161

329

9870

4. 2 lůžkový pokoj s balkonem

178

161

339

10170

5. 3 lůžkový pokoj s balkonem

166

161

327

9810

 

b) DS budova - Školská

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč
(30 dní celkem)

1. 2 lůžkový pokoj

146

161

307

9210

2. 3 lůžkový pokoj

136

161

297

8910

3. 4 lůžkový pokoj

136

161

297

8910

 

  1. Měsíční úhrady za poskytnutí ubytování a stravy diabetické, diabetické/šetřící,  výživné a stravy ½ porce + sipping diabetická,diabetická/šetřící a výživná

 

a) DS budova - 28. října

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč
(30 dní celkem)

1. 1 lůžkový pokoj

186

170

356

10680

2. 1 lůžkový pokoj s balkonem/terasou

196

170

366

10980

3. 2 lůžkový pokoj

168

170

338

10140

4. 2 lůžkový pokoj s balkonem

178

170

348

10440

5. 3 lůžkový pokoj s balkonem

166

170

336

10080

 

b) DS budova - Školská

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč
(30 dní celkem)

1. 2 lůžkový pokoj

146

170

316

9480

2. 3 lůžkový pokoj

136

170

306

9180

3. 4 lůžkový pokoj

136

170

306

9180

 

  1. Měsíční úhrady za poskytnutí ubytování a stravy při celodenní výživě do pegu

 

a) DS budova - 28. října

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč
(30 dní celkem)

1. 1 lůžkový pokoj

186

0

186

5580

2. 1 lůžkový pokoj s balkonem/terasou

196

0

196

5880

3. 2 lůžkový pokoj

168

0

168

5040

4. 2 lůžkový pokoj s balkonem

178

0

178

5340

5. 3 lůžkový pokoj s balkonem

166

0

166

4980

 

b) DS budova - Školská

Ubytování (Kč/den)

Strava (Kč/den)

Denně

Měsíčně v Kč
(30 dní celkem)

1. 2 lůžkový pokoj

146

0

146

4380

2. 3 lůžkový pokoj

136

0

136

4080

3. 4 lůžkový pokoj

136

0

136

4080

 

 

  1. Fakultativní služby poskytované za úhradu:

 

Doprava uživatele či jeho věcí do místa určení:

 

 

a) Jednotná cena trasy (individuální jízda)

 

 

10 Kč/km

b) Jednotná cena trasy (jízda min. 3 uživatelů)

 

 

3 Kč/km

c) Doprava uživatele DS-Poliklinika, jeden směr (individuální jízda)

 

20 Kč

d) Doprava uživatele DS-Poliklinika, jeden směr (jízda min. 2 uživatelů)

 

10 Kč/osoba

e) Doprava uživatele DS-Poliklinika, jeden směr (jízda min. 3 uživatelů)

 

6 Kč/osoba

f) Doprava uživatele DS-Nemocnice, jeden směr (individuální jízda)

 

40Kč

g) Doprava uživatele DS-Nemocnice, jeden směr (2 uživatelů)

 

20 Kč/osoba

h) Doprava uživatele DS-Nemocnice, jeden směr ( jízda min. 3 uživatelů)

13 Kč/osoba

ch) Doprava uživatele DS-Krevní centrum, jeden směr (individuální jízda)

30Kč

i) Doprava uživatele DS-Krevní centrum, jeden směr (2 uživatelů)

15Kč/osoba

j) Doprava uživatele DS-Krevní centrum, jeden směr ( jízda min. 3 uživatelů)

10Kč/osoba

Paušální poplatky za el. spotřebiče:

 

 

 

k Paušální poplatek za používání vl. el. spotřebičů - televizor

 

45 Kč/měsíc

l) Paušální poplatek za používání vl. el. spotřebičů - radiopřijímač

11 Kč/měsíc

m) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů - rychlovarná konvice 

22 Kč/měsíc

n) Paušální poplatek za používání vl. el. spotřebičů - počítač

 

90 Kč/měsíc

o) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů - mini chladící box

 

90 Kč/měsíc

p) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – mikrovlnná trouba

22 Kč/měsíc

q) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – tablet, iPod, notebook

35 Kč/měsíc

r) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – nabíječka na mobilní telefon, bezdrátová sluchátka

5 Kč/měsíc

s) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – nabíječka na el. invalidní vozík

90 Kč/měsíc

t) Paušální poplatky za používání vl. el. spotřebičů – nabíječka na el. skútr

50 Kč/měsíc

u) Kopírování - strana A4 (černobíle) 

2 Kč

v) Tisk barevného textu A4

 

 

 

10 Kč

w) Tisk barevných fotografií A4

 

 

 

20 Kč

x) Zapůjčení televizního přijímače (Užívání nad 10 dní)

50 Kč

y) Praní a sušení prádla

90 Kč

z) Úklid pokoje či prostor DS, k jejichž znečištění nedošlo v důsledku zdravotního stavu uživatele (např. po požití alkoholu)

150 Kč

 

 Tabulka úhrad je platná od 1. ledna 2018

 

Zpracoval:
Mgr. Monika Lipovská, sociální pracovnice
Mgr. Michaela Balejová, sociální pracovnice

Schválil:
Ing. Milan Novák, ředitel

 

výběr fotografií z domova seniorů